POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROFI BAUTECHNIK S.R.L., societate cu răspundere limitată de naționalitate română, al cărei sediu social este situat în București, B.dul Iuliu Maniu Nr. 171A, Etaj 2, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/11982/2020, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) RO33172398,

In calitate de operator de date cu caracter personal, Dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în contextul activității desfășurate de PROFI BAUTECHNIK S.R.L., precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR).

 

CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

In functie de fiecare caz in parte, PROFI BAUTECHNIK S.R.L. prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

– date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, imaginea, CNP, seria și numărul CI/altui

document cu funcție de identificare (de exemplu: pașaport, permis de rezidență etc.), precum si

alte informații conținute de acestea (de exemplu: data și locul nașterii, cetățenia, numar de

inmatriculare al masinilor, etc.), semnătura.

– date privind starea civilă, cum ar fi date din certificatul de căsătorie.

– date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mailul, telefonul.

– experiența în muncă.

– nivelul educational.

– orice alte date necesare sau utile desfașurarii activității PROFI BAUTECHNIK S.R.L., în condițiile legii.

 

 1. SURSA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza atat clienţii și/sau cocontractanţii noștri,

în mod direct sau indirect sau pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. le generează ca urmare a interacțiunii cu clienţii /

cocontractanţii săi, prin oricare din canalele de comunicare cu PROFI BAUTECHNIK S.R.L., cat si date pe care ni le furnizeaza posibili angajati in procesul de recrutare.

Colectăm date personale de la Terți, precum e-jobs, Facebook, LinkedIn sau alte surse publice.

Aceasta operatiune este denumită „Sourcing” și trebuie efectuată manual de către angajații noștri sau  automat în cadrul site-ului PROFIBAUTECHNIK.RO

Colectăm date prin intemediul sistemelor de securitate – CCTV (televiziune cu circuit închis).

În unele cazuri, precum intr-un proces de recrutare, angajații existenți pot face recomandări cu privire la potențialii solicitanți. Acești angajați vor adăuga date cu caracter personal despre acești potențiali solicitanți. În cazurile în care se face acest lucru, potențialul solicitant este considerat utilizator în contextul prezentei politici de confidențialitate și va fi informat despre procesare.

Refuzul de a furniza PROFI BAUTECHNIK S.R.L. datele cu caracter personal poate determina, în anumite situații reglementate de lege, imposibilitatea intrării în relație cu PROFI BAUTECHNIK S.R.L. si/sau a contractării produsului/ serviciului dorit.

 

 1. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE
 2. ACHIZITIA / FURNIZAREA DE PRODUSE/ SERVICII DE CATRE SI CATRE PROFI BAUTECHNIK S.R.L.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru negocierea, încheierea și executarea de contracte cu

clientii / cocontractanţii PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

Atunci când se achizitioneaza produse/ servicii direct din magazinele noastre, PROFI BAUTECHNIK S.R.L., în calitate de operator, solicită datele personale prevazute in legislatia aplicabilă pentru a putea emite documentele legale aferente fiecarui tip de tranzactie (i.e. factură fiscală, certificat de garantie, avize). Datele personale se colecteaza in functie de cerintele legale pentru fiecare tip de document / operatiune și constau, in principal, in: nume, prenume, adresa, numar de telefon, serie si numar

carte de identitate, CNP. Refuzul de a ne furniza aceste date duce la imposibilitatea emiterii documentelor aferente vânzării.

Atunci când se achizitioneaza produse/ servicii online (inclusiv cu livrare in sistem Click&Collect), PROFI BAUTECHNIK S.R.L. solicită datele personale prevazute in legislatia aplicabilă pentru a putea emite documentele legale revelante si, in plus, acele date personale necesare pentru deschiderea contului online si obtinerea si utilizarea Cardului PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

Pentru produsele/ serviciile achizitionate de la PROFI BAUTECHNIK S.R.L., aceasta din urma furnizeaza o serie de servicii complementare postvanzare, inclusiv dar fara a se limita la: retur marfa, inchiriere unelte, livrare marfa, call center, pentru care este posibil ca PROFI BAUTECHNIK S.R.L. sa solicite date personale necesare pentru a putea presta serviciul solicitat si pentru a mentine legatura cu clientii (nume, prenume, adresa, adresa de email si numar de telefon).

Unele servicii furnizate de PROFI BAUTECHNIK S.R.L. (i.e. livrare marfa, post vanzare – reparare / inlocuire produse

neconforme, call center) nu sunt prestate in mod direct de catre PROFI BAUTECHNIK S.R.L., ci de catre prestatori externi

de servicii care vor avea calitatea de Persoane Imputernicite conform GDPR. In acest sens, colectăm de la clienţi date cu caracter personal pe care le vom transmite către prestatorii noștri externi.

In magazinele PROFI BAUTECHNIK S.R.L., clientii pot accesa servicii de finantare pentru achizitia de marfa, care se

furnizeaza, la cererea clientilor PROFI BAUTECHNIK S.R.L., de catre entitati juridice colaboratoare ale PROFI BAUTECHNIK S.R.L.

Aceste entitati juridice vor colecta in mod direct datele personale necesare pentru intocmirea documentelor de finantare, fara a le transfera apoi catre PROFI BAUTECHNIK S.R.L.

Pentru contractele incheiate pentru achizitia de produse sau servicii de catre PROFI BAUTECHNIK S.R.L., PROFI BAUTECHNIK S.R.L.  prelucreaza numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon al reprezentantilor legali sau

conventionali ai cocontractantilor sai.

TEMEI – Încheierea și executarea contractului, conformarea cu obligațiile legale, interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L. de a asigura derularea contractelor de o manieră optimă și eficientă.

 

 1. ESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ. ANALIZE ȘI STUDII PENTRU UZ INTERN

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea PROFI BAUTECHNIK S.R.L.. În acest sens, putem utiliza datele cu caracter personal, printre altele, pentru intocmirea documentelor financiar-contabile, pentru organizarea contabilității în condițiile legii, pentru emiterea de facturi fiscale, efectuarea plăților, pentru a îmbunătăți și optimiza activitatea PROFI BAUTECHNIK S.R.L., precum și procesele, produsele și serviciile PROFI BAUTECHNIK S.R.L., pentru a efectua diverse analize financiare, audituri si pentru a întocmi diverse rapoarte privind activitatea și performanța PROFI BAUTECHNIK S.R.L. pe piața relevanta, pentru a susține poziția PROFI BAUTECHNIK S.R.L. în diverse investigații, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicată PROFI BAUTECHNIK S.R.L., pentru gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice.

In ceea ce priveste analizele și studiile interne, acestea sunt în format anonimizat, oferindu-ne informații utile pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

TEMEI: Interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L. de a-și derula activitatea in conditii optime, conformarea

cu obligatiile legale specifice in materie.

 

 1. SERVICII-SUPORT ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR

Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea soluționării cererilor clientilor nostri sau ale altor persoane, precum și pentru a furniza informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile PROFI BAUTECHNIK S.R.L.. Cu titlu de exemplu, PROFI BAUTECHNIK S.R.L. poate iniţia contacte telefonice pentru a răspunde solicitărilor primite sau poate prelucra anumite date din documentele care ii sunt furnizate pentru a soluționa cererile sau plângerile clienţilor / ale altor persoane.

In cadrul serviciului de call center furnizat de PROFI BAUTECHNIK S.R.L. clientilor săi, prin prestatori externi,

convorbirile cu clienţii sunt inregistrate pentru a permite PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să masoare calitatea serviciului de

call center prestat si pentru a pastra informatiile necesare solutionarii solicitarilor primite de la clienti / alte persoane.

TEMEI: Încheierea și executarea contractului, conformarea cu obligațiile legale specifice în materie.

 

 1. MARKETING DIRECT ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

Ne dorim să ţinem la curent clienţii cu noutățile privind produsele și serviciile PROFI BAUTECHNIK S.R.L. și/sau ale

partenerilor noștri, să invităm clienţii la concursuri sau loterii publicitare pe care le organizăm.

Înainte de a vă contacta, este posibil să luăm în considerare și analizele și studiile noastre interne.

In sensul celor de mai sus, putem transmite și comunicări comerciale, inclusiv mesaje de marketing direct (vanzare de produse si servicii) cu privire la produsele/ serviciile anterior mentionate.

Comunicările comerciale sunt definite în Legea 365/2002 privind comerțul electronic, respectiv “orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate”. Orice modificare a acestei definitii se va aplica automat prezentei politici de la data intrarii in vigoare a modificarii respective.

Ne interesează părerea clientilor noștri despre produsele și serviciile PROFI BAUTECHNIK S.R.L., despre PROFI BAUTECHNIK S.R.L. în general sau despre un anumit subiect relevant pentru activitatea PROFI BAUTECHNIK S.R.L.. Putem contacta periodic clienţii pentru a afla părerea și sugestiile lor privind îmbunătățirea produselor și serviciilor PROFI BAUTECHNIK S.R.L. sau cum am putea răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor lor. Clientii nu sunt obligaţi să răspundă, iar dacă nu răspund, aceasta nu va afecta în niciun fel relația cu PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

Efectuăm și studii de piață. În acest scop, putem colabora cu agenții de cercetare de piață, care fie vor derula studii de piață pentru PROFI BAUTECHNIK S.R.L., fie vor furniza PROFI BAUTECHNIK S.R.L. rezultate ale studiilor de piață și alte

informații legate de obiectul respectivelor studii. De regulă, PROFI BAUTECHNIK S.R.L. preia informațiile legate de

studiile de piață de la partenerii sai în format anonimizat. În cazul în care informațiile preluate vor conține (și) date cu caracter personal, clientii nostri vor fi informati în mod corespunzător de catre agentiile de cercetare de piață.

De asemenea, putem transmite, prin mijloace de comunicare cum ar fi email, poștă, curier, sms, aplicatii online, etc, comunicări comerciale (pliante, cataloage etc.) cu noutățile privind produsele și serviciile PROFI BAUTECHNIK S.R.L., invitații de a participa la concursuri sau loterii publicitare pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. le organizeaza.

In cazul in care consideram necesar, putem transmite catre posibili angajati oferte de joburi altele decat cele la care au aplicat acestia si pentru care nu au fost angajati sau contactati pentru participarea la un interviu.

Vom transmite comunicările comerciale mentionate mai sus doar dacă am obținut acordul clientului.

TEMEI: Consimțământul clientului, interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

 

 1. PERSONALIZAREA OFERTELOR.

Ne intereseaza sa oferim clientilor nostri produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria lor de interes.

De aceea, în cazul în care clientul a optat în acest sens, putem analiza datele și informațiile despre acesta din baza noastră de date internă, cum ar fi informații privind produsele achizitionate sau solicitarile formulate pe site sau in magazinele PROFI BAUTECHNIK S.R.L., data nasterii, sexul și localitatea de domiciliu / reședinta, etc.

Analizăm și combinăm aceste informații pentru a putea oferi clientilor produse și servicii cât mai adaptate nevoilor și particularităților lor. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a evita să transmitem oferte pentru produse sau servicii care, din diverse motive (inclusiv în baza politicii noastre de risc), nu sunt de interes pentru clienti.

TEMEI: Consimțământul clientului, interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

 

 1. PROCES DECIZIONALAUTOMATIZAT.

Nu exista un proces decizional automatizat.

 

 1. CONFORMAREA CU CERINȚELE LEGALE.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile activităţii PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

Exemple de astfel de obligaţii legale: îndeplinirea obligațiilor de raportare și informare către autoritățile fiscale, precum și către alte autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, organizații profesionale, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile, indeplinirea obligațiilor privind arhivarea documentelor și informațiilor; îndeplinirea obligațiilor privind relațiile de muncă cu salariații PROFI BAUTECHNIK S.R.L. sau de colaborare cu avocații colaboratori, asigurarea securității spațiilor utilizate, precum și a

persoanelor și a bunurilor aflate în aceste spații.

Tot pentru a ne conforma prevederilor legale in vigoare prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de securitate (televiziune cu circuit închis şi management vizitatori/ control acces) sau a registrelor de evidenţă acces, datele fiind păstrate pentru intervalele de timp reglementate legal. Datele colectate în baza legislaţiei privind protecţia persoanelor, bunurilor şi valorilor pot fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor, la solicitarea acestora, cu respectarea

condiţiilor prevăzute de lege.

TEMEI: Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie.

 

 1. CONFORMAREA CU REGULI SAU REGLEMENTĂRI INTERNE, CODURI DE CONDUITĂ.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne conforma regulilor/ standardelor interne ale PROFI BAUTECHNIK S.R.L.

(i.e. coduri etice, reguli anticoruptie, reguli de raportare catre grup, reguli de audit intern / extern, proceduri de licitatie, etc), care, în anumite situații, pot implica/ avea ca sursă prelucrări de date cu caracter personal.

TEMEI: interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să își desfășoare activitatea conform standardelor interne/regulilor stabilite la nivel de grup.

 

 1. DESFASURAREA UNUI PROCES DE RECRUTARE/ANGAJARE/INTERNSHIP.

In cazul desfasurarii unui proces de recrutare folosim datele personale pentru a vă furniza informațiile și răspunsurile solicitate. Folosim aceste date si pentru a personaliza serviciile și bunurile pe care le oferim astfel încât acestea să fie adaptate cât mai bine nevoilor dumneavoastră și pentru a vă asista în soluționarea solicitărilor sau pentru a vă susține în aspirațiile privind o carieră în cadrul companiei PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

Vă punem la dispoziție informații despre oportunitățile de carieră disponibile în cadrul societății noastre și vă oferim posibilitatea să ne contactați direct.

Atunci când ne contactați în legătură cu o oportunitate de carieră atat direct, cat si prin terti ca e-jobs, Facebook, LinkedIn sau alte surse publice, colectăm de la candidati următoarele informații: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, experiența în muncă, nivelul educațional, domeniul de activitate dorit, CV-ul.

TEMEI: interesul legitim al PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să poată da curs solicitărilor de recrutare / angajare a

candidaţilor care optează pentru o oportunitate de carieră la PROFI BAUTECHNIK S.R.L..

 

III. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru a ne conforma oricăror prevederi legale aplicabile sau în vederea prestării serviciilor contractate, putem dezvălui date cu caracter personal către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), pentru scopurile menționate mai sus, de la caz la caz, cum ar fi: instanțe judecătorești sau arbitrale; părți implicate în raporturile juridice existente sau persoanele de contact/angajații/reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, inclusiv parteneri contractuali ai clienților noștri, consilieri, auditori, experți, evaluatori, notari, alți avocați și alte forme de exercitare a profesiei; furnizori de servicii care ne asigură servicii operaționale/funcționale; autorități și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii sau alte autorități publice, la nivel local sau internațional, sau persoanele de contact/angajații/ reprezentanții legali sau convenționali ai acestora; alte persoane față de care am fost autorizați de persoanele vizate să dezvăluim datele cu caracter personal.

Pentru a procesa si gestiona comenzile plasate de clienti online (prin sistemul Click& Collect sau comert online) si pentru a raspunde la orice întrebări legate de comenzile astfel plasate, datele personale sunt prelucrate, in intern, de  epartamentul IT, de serviciul de relații cu clienții si de departamentele de logistica din magazine. Ne asigurăm că accesul acestora la datele personale se face strict în scopul de a pregătire, gestionare si livrare comenzi.

 

 1. TRANSFERUL CATRE TERTE TARI SI MASURI DE SIGURANTA.

În cazul în care transferul este necesar conform scopurilor de mai sus, transferăm date numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Cu toate acestea, în funcție de locațiile în care se află destinatarii datelor sau sunt localizate serverele pe care sunt socate datele transferate, este posibil ca, dacă este necesar pentru scopurile sus-menționate, anumite date să fie transferate în state din afara Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. În cazul unor asemenea transferuri internaționale, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că aceste transferuri sunt efectuate în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (către state terțe recunoscute de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție) sau sub rezerva unor alte măsuri de protecție adecvate (e.g. clauze standard asumate de destinatari), conform legislației aplicabile în domeniu.

 

 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL.

– Vom stoca datele cu caracter personal atâta timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței unui contract incheiat PROFI BAUTECHNIK S.R.L., plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

– Orice date cu caracter personal pe care le deţinem în scop de marketing şi comunicari comerciale, le vom păstra până în momentul în care clientii ne anunta ca nu mai doresc sa primeasca comunicari comerciale.

– Datele personale comunicate de dumneavoastra pentru recrutare vor fi pastrate o perioada de 12 luni.

– Datele personale ale clientilor gestionate in legatura cu comenzile online (Click&Collect, E-commerce sau orice alt mod în care se efectuează comenzi de la distanță) sunt pastrate 10 ani de la plasarea ultimei comenzi.

– Datele personale comunicate de dumneavoastră pentru reclamații/sesizări vor fi păstrate pe o perioadă de până la 6 luni.

– Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește cea permisa de lege, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (3 ani la care se adaugă durata unei eventuale investigații nefinalizate sau proces în instanță nefinalizat). La expirarea perioadei legale

de stocare datele se șterg prin procedură automată(suprascriere) în ordinea în care au fost înregistrate.

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE PRIVIND DATELE PERSONALE.

Drept Descriere

Drept de acces la datele cu caracter personal

Clientul are drept de acces la toate datele cu caracter personal care il privesc si care sunt prelucrate de PROFI BAUTECHNIK S.R.L.. De asemenea, are dreptul să cunoasca scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deține PROFI BAUTECHNIK S.R.L., părțile sau categoriile de părți cu care datele sale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor PROFI BAUTECHNIK S.R.L. care nu sunt colectate direct de la client.

Dreptul de a solicita o copie a datelor sale cu caracter personal.

Clientul poate contacta PROFI BAUTECHNIK S.R.L. dacă doreşte o copie datelor cu caracter personal care il privesc si pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. le prelucreaza.

Dreptul la rectificarea datelor sale cu caracter personal.

Clientul poate solicita PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să corecteze sau să elimine datele cu caracter personal considerate inexacte sau învechite.

Dreptul la ştergerea datelor sale cu caracter personal

Clientul poate solicita PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să nu mai prelucreze sau să ştearga datele cu caracter personal pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. le deţine despre client.

În cazul în care datele sale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a PROFI BAUTECHNIK S.R.L. faţă de client, PROFI BAUTECHNIK S.R.L. ar putea fi in imposibilitatea de a sterge datele clientului. De asemenea, dacă datele cu caracter personal ale clientului sunt necesare pentru ca PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea clientului nu poate fi gestionată.

Dreptul la restrictionarea datelor sale cu caracter personal

Dacă clientul contesta exactitatea datelor sale sau PROFI BAUTECHNIK S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale clientului ori clientul a obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. le consideră legitime, clientul are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal.

Dreptul la opozitie privind modul în care se gestioneaza datele sale cu caracter personal

Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care PROFI BAUTECHNIK S.R.L. îl consideră aplicabil. In plus, clientul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, incluzând profilarea in măsura in care este legata de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Angajatul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o Prelucrare automată a Datelor care îl afectează într-o măsură semnificativă.

Dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul clientului sau este realizata prin mijloace automate, clientul are dreptul de a solicita PROFI BAUTECHNIK S.R.L. să transfere datele sale unui alt operator.

Dreptul de a depune o plângere.

Dacă sunteți nemulțumiți de soluționarea oricăreia dintre cererile dvs. de către PROFI BAUTECHNIK S.R.L. sau dacă doriți să vă adresați autorității publice competente în rezolvarea oricărei plângeri referitoarea la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre PROFI BAUTECHNIK S.R.L., o puteți face :

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediu: B-dul G-ral, Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 318 059 211/+40 318 059 212

Fax : +40 318 059 602

https://www.dataprotection.ro/2

Procedura de soluționare a plângerilor cetățenilor și modelele de plângeri găsiți pe website-ul Autorității la adresa :

https://www.dataprotection.ro/?leroymer=Plangeri_pagina_principala

Clientul /persoana vizata poate exercita drepturile de mai sus :

– transmitand o cerere/ solicitare scrisa la adresa sediului social al PROFI BAUTECHNIK S.R.L. : B.dul Iuliu Maniu Nr. 171A, Etaj 2, Bucuresti;

– prin email, la adresa de email dpo@profibautechnik.ro, in atentia DPO ;

– completând formularul online, disponibil aici.

Adresa de contact pentru DPO :

PROFI BAUTECHNIK S.R.L. România SRL

București, Str Icoanei 11-13, sector 2, România

Adresa email: dpo@profibautechnik.ro

Redactata la data de 12 Martie 2021.

Luam in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Suntem constienti ca datele cu caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocam in siguranta si sa le prelucram cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal unor parti terte fara sa va informam, cu exceptia furnizorului de servicii IT care desfasoara activitati de mentenanta a acestui website, altor destinatari in functie de tipul prelucrarii, astfel cum au fost mentionati in prezenta precum si angajatilor  __________________ , care au atributii in prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in siguranta, am depus toate eforturile sa implementam masuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti.

Pentru desfasurarea activitatilor sale,  __________________  prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website, ale clientilor sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai  __________________ .

Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.

In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

SCOPURILE, TEMEIURILE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electleiice, datele prelucrate de  __________________  pot fi folosite in scopuri, precum:

 1. Executarea contractului de achizitie de marfuri si administrarea relatiei cu clientii, precum si indeplinirea obligatiilor legale, care includ operatiuni precum rezervare/vanzare/derulare comenzi/transport si livrari, garantii si service, derularea platilor, intocmirea documentelor financiar-contabile si creditarea pentru produsele achizitionate, dupa caz (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra, executarea contractului, indeplinirea obligatiilor legale si interesul legitim al Arabesque, dupa caz) ,

In cazul achizitiilor efectuate din magazinele  __________________________ , vor fi prelucrate date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, comanda articole si date de plata. In masura in care clientul opteaza pentru creditarea produselor achizitionate,  __________________  prelucreaza date cu caracter personal precum nume si prenume, adresa de domiciliu/sediu, date de identificare si date de contact. Prin lansarea unei comenzi pe site, sunteti de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care  __________________  isi deruleaza operatiunile pe site.

 1. Crearea contului de client pe website (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit a) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra si interesul legitim al Arabesque, dupa caz) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenumele si adresa de email. Aceste date vor fi salvate in baza de date a  __________________ . Aveti posibilitatea de a solicita oricand stergerea datelor dumneavoastra si a contului dumneavoastra de client. In cazul in care plasati o comanda pe site, datele furnizate vor fi prelucrate in scopul desfasurarii procesului de vanzare.
 2. Crearea contului de client in vederea asigurarii unei gestiuni interne eficiente prin intermediul utilizarii unor aplicatii specifice care contin date despre clientii nostri (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit b) si f) din GDPR, respectiv executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului si interesul legitim al Arabesque, dupa caz) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenumele si datele de contact ale dvs ,
 3. Administrarea si mentenanta acestui website, care presupune si utilizarea de cookies, astfel incat sa asiguram interactiuni rapide si facile intre utilizatori si website (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra si interesul legitim al __________________ , dupa caz) ,

Prin intermediul cookie-urilor  __________________  colecteaza date cu caracter personal precum: date de identificare cu privire la device-uri, locatie, tehnologia folosita, limba preferata de utilizator, sex, categorii de interese si browser. Pentru mai multe detalii despre folosirea cookie-urilor de catre  __________________ , va rugam sa consultati sectiunea destinata acestora, disponibila pe acest website.

Va atragem atentia ca in urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile acestui website, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul website-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat datele respective.

 1. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal, inclusiv prin completarea formularului disponibil la sectiunea Cariere de pe website cu nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon si datele cuprinse in CV (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra) ,
 2. Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de __________________ , inclusiv concursuri, promotii si loterii publicitare (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra) , pentru acest scop,  __________________  colecteaza date cu caracter personal precum nume si prenume, imaginea, vocea, date de contact sau alte date impuse de prevederile fiscale, dupa caz ,
 3. Abonare la newsletter (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenumele si adresa de e-mail a dumneavoastra.
 4. Prin desfasurarea activitatilor de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul de newsletter prin bifarea optiunii „Dezabonare” din cadrul newsletterului. Pentru furnizarea acestui serviciu, folosim un tert specializat in domeniul livrarii e-mailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce apartine The Rocket Science Group (furnizor care este certificat Safe Shield). Politica acestuia in domeniul protectiei datelor cu caracter personal se regaseste la urmatorul link: https://mailchimp.com/legal/privacy/.In scop statistic ce include, dupa caz, actiunile: de a profila (proces decizional automatizat), monitoriza si a trimite comunicari si oferte personalizate, colaboram cu terte parti specializate in domeniul remarketingului/retargetingului, cum ar fi: Retargeting.biz (Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 178, Sector 2, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare (CUI): RO34270947, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/3525/23.03.2015, E-mail: info@retargeting.biz, Numar de telefon: +40-727-383-165) , RTB House s.r.o, o societate inregistrata in Cehia, Praga, sub nr. 06868835 , Google LLC , Facebook Inc, Google si alte societati care ofera servicii similare („Furnizori de servicii de remarketing/retargeting”). Cu scopul de prelucrare, monitorizare a activitatilor si interactiune cu website-ul, sunt colectate in mod automat si stocate urmatoarele date cu caracter personal: e-mail, numar de telefon, nume, prenume, sex, data nasterii, oraș, județ, adresa IP (inclusiv posibila locație), browser, order ID, cod de reducere, valoare reducere, cost transport, valoare totala comanda, pret individual produse comandate, variatii de produs, produse, device, OS, IP location, timestamps legate de vizitarea paginii, vizitare pagina, vizitare categorie, vizitare brand, click pe poza, mouse over cart, mouse over price, scroll up, scroll down, add to cart, remove from cart, selectare variatie, add to wishlist, comentariu, Like pe Facebook, vizitat pagina de ajutor. Temeiul juridic al acestei prelucrari este reprezentat de consimtamant, in conformitate cu dispozitiile art . 6 alin. 1 lit.a) din GDPR.

Activitatea de remarketing/retargeting presupune Cookies utilizate de catre partenerii nostri, astfel cum sunt listati mai sus, si implica, de obicei, ca un partener sa introduca un cookie pe un dispozitiv pentru a recunoste cand o persoana viziteaza un site web si apoi asociaza anumite interese deduse din istoricul de navigare pe internet al acelui modul cookie. Rezultatul final al acestui proces este acela ca un anumit continut online este afisat unei anumite persoane, in functie de produsele cu care aceasta a avut contact anterior. Continutul publicitar are la baza datele cu caracter personal analizate ale persoanelor vizate, vizitatorii site-ului Arabesque sau ale site-urilor pe care Arabesque, sau tertele parti in numele Societatii, efectueaza activitati de Retargeting.

Pentru dezabonarea de la aceste servicii va fi necesara transmiterea unui e-mail catre responsabilul nostru cu protectia datelor. Dezabonarea de la serviciile de retargeting/remarketing oferite de Google se poate efectua si prin setarilor Google Ads.

 1. Inscrierea in programul de fidelitate destinat meseriasilor – Liga Specialistilor (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR, respectiv consimtamantul persoanei vizate) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii, profesia, adresa de email si numarul de telefon ,
 2. Protectia bunurilor, persoanelor si spatiilor __________________  , prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video, in cazul achizitiilor din magazinele fizice ale  __________________________  sau in cazul efectuarii vizitelor la sediul social al  __________________  sau la sediile sale secundare (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din GDPR, respectiv indeplinirea unei obligatii legale si interesul legitim al Arabesque) , pentru acest scop,  __________________  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea dvs. prin mijloace automatizate, numele si prenumele dvs. si numarul de inmatriculare al vehiculului, dupa caz ,
 3. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dvs, executarea unui contract sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului si interesul legitim al Arabesque, dupa caz) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenumele si datele de contact furnizate de dumneavoastra ,
 4. Desfasurarea relatiilor de munca, care presupun prelucrari de date pentru executarea contractelor de munca, indeplinirea obligatiilor legale si/sau indeplinirea unui interes legitim, sens in care __________________  prelucreaza date cu caracter personal ale salariatilor sai, astfel cum acestea au fost detaliate in nota de informare furnizata salariatilor , in anumite situatii particulare, care exced executarii contractului de munca,  __________________  prelucreaza datele salariatilor in temeiul consimtamantului acestora (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din GDPR, dupa caz) ,
 5. Comunicarea cu colaboratorii si partenerii nostri contractuali (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. b) si f) din GDPR, respectiv executarea contractului sau efectuarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului si interesul legitim al Arabesque, dupa caz) , pentru acest scop, __________________  prelucreaza numele si prenume si datele de contact furnizate de dvs.

MODALITATI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI TRANSFERUL ACESTOR DATE

__________________  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii contractelor, a conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (spre exemplu, cele specifice domeniului fiscal si financiar-contabil). In cazul CV-urilor transmise prin intermediul acestui website, acestea sunt stocate pentru o perioada de maxim 2 ani. Datele personale prelucrate prin intermediul monitorizarii video vor fi stocate pentru o perioada de 30 de zile pentru fiecare inregistrare in parte.

Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.

In cazul in care optati pentru plata online, procesarea datelor despre card se face in mod exclusiv de catre institutia de autorizare a tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului , iar website-ul nostru nu va avea acces si nu va stoca niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este PayU S.A., societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Polonia, inregistrata in Registrul Intreprinderilor tinut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de inregistrare 0000274399, avand sediul social situat in 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.

Dupa alegerea modalitatii de plata si finalizarea comenzii, veti fi redirectionat in pagina de plata PayU, unde, pentru finalizarea corecta a tranzactiei va fi necesara introducerea unor date cu caracter personal (codul cardului, data de expirare, numele titularului etc.). Precizam faptul ca in acest caz  __________________  nu prelucreaza datele cu caracter personal, calitatea de operator apartinand companiei PayU, astfel incat daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile pe care le aveti in legatura cu aceasta prelucrare va recomandam sa accesati urmatoarele link-uri:

– https://www.payu.ro/politica-de-confidentialitate

– https://www.payu.ro/cookies-0

https://www.payu.ro/termeni-si-conditii

Datele dvs cu caracter personal pot fi transmise colaboratorilor in scopul executarii contractelor de achizitie de marfuri, respectiv in scopul finalizarii/livrarii comenzilor. Spre exemplu, datele dumneavoastra vor fi transmise catre firmele de curierat, in cazul in care optati pentru livrarea comenzii prin curier.

Exista situatii in care este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transmise avocatilor, consultantilor, expertilor, instantelor de judecata, institutiilor sau autoritatilor publice si auditorilor nostri, precum si furnizorilor de servicii si sisteme IT si Furnizorilor de servicii de remarketing/retargeting. In situatii speciale, la solicitarea organelor judiciare sau a autoritatilor publice, pot fi transmise si catre acestia datele dumneavoastra cu caracter personal.

Atunci cand consimtamantul reprezinta temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal,  __________________  va va informa cu privire la acest lucru inainte de acordarea consimtamantului. Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Website-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu Arabesque. Website-ul si serviciile oferite prin intermediul acestuia nu sunt destinate minorilor. Astfel, prin intermediul website-ului nu sunt colectate datele personale ale minorilor. Daca descoperim ca am colectat neintentionat date cu caracter personal de la un minor vom elimina cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului din inregistrarile noastre, cu exceptia cazului in care avem vreun temei juridic care ne permite stocarea respectivelor date. Daca considerati ca copilul dvs utilizeaza acest website va rugam sa ne contactati la dpo@arabesque.ro.

__________________  nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza, nu vinde si nu cedeaza catre terti (persoane fizice sau juridice) adresele de e-mail. De asemenea,  __________________  nu divulga datele dvs. personale altor persoane care acceseaza paginile acestui site. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe website-ul nostru poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

In ipoteza in care  __________________  intentioneaza sa va utilizeze datele in alt scop decat cel pentru care au fost colectate,  __________________  va va informa in prealabil cu privire la scopul secundar, furnizandu-va in acest sens orice alte informatii imperative conform legii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre personalul  __________________  care are rolul de a prelucra aceste date.

In scop contractual, putem transfera date intre entitatile afiliate ale grupului din care  __________________  face parte. Toate entitatile afiliate indeplinesc criteriile de conformitate cu GDPR.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transmise intr-un stat tert care nu asigura un grad adecvat de protectie. Cand se va avea in vedere intentia de a transfera datele intr-un stat tert, va vom anunta in prealabil cu privire la acest lucru.

De asemenea, acest website utilizeaza Google Analytics, care este un serviciu de analiza al web-ului pus la dispozitie de Google, Inc., care la randul sau, utilizeaza cookies.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autoritatii competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instantelor de judecata competente , dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului cu privire la prelucrarile care au drept temei consimtamantul (totusi, exercitarea dreptului de retragere a consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate pe baza consimtamantului liber exprimat inainte de retragerea acestuia , in anumite cazuri (a se vedea scopul statistic de mai sus), datele dvs cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri) , astfel, aveti dreptul de a obtine interventie umana din partea  __________________ , de a va exprima punctul de vedere, precum si de a contesta decizia procesului decizional automatizat (crearea de profiluri).

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa justitiei.

CUI VA PUTETI ADRESA?

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului nostru cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa dpo@arabesque.ro

In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conditiile legii, in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificam, iar dumneavoastra nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.